MENU

Zonder handicap

zorgeloos actief

"Monoski" of "Biski" is voor mensen, die afhankelijk zijn van een rolstoel en lijden aan, c.q. te maken hebben met tetraplegie, cerebrale parese, meervoudige amputaties of aan evenwichtsstoornissen.

Our sponsors & partners