Zonder handicap

open
close

"Monoski" of "Biski" is voor mensen, die afhankelijk zijn van een rolstoel en lijden aan, c.q. te maken hebben met tetraplegie, cerebrale parese, meervoudige amputaties of aan evenwichtsstoornissen.

› Skiën met blinde of slechtziende mensen
 Skiën met amputaties
 Skiën met geamputeerd been
 Skiën met krukken
 Zittend skiën met monoski of biski
 Kinderen: monoski "Snowball"rotate